vdf

returnspolicy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของคุณ เราจึงมีการดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูล โดยจัดการดูแลอย่างรอบคอบและใช้วิธีที่เหมาะสม.

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ประเทศที่พำนัก และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้.

คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถึงแม้อาจต้องใช้ข้อมูลเพื่อการบริการและการใช้งานในเว็บไซต์นี้ เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ และการรับการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอีสคาร์.

ผู้ควบคุมข้อมูล

[brand] บริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ .

ฐานกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอิงตามนี้ (i) การปฏิบัติตามสัญญา (ii) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (iii) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือ (iv) ความยินยอมของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลเนื่องมาจากความยินยอมอย่างเดียว คุณจะมีสิทธิ์ในการถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเวลา .

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

• • เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์เชิงสถิติและการตลาด เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลความชอบและความต้องการต่าง ๆ และติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งรายละเอียดและฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ เนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา .
•เราอาจใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกผันทางกฎหมายหรือข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย.
• • เว็บไซต์ของเราอาจรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น จำนวนและความถี่ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้อาจถูกรวบรวมและใช้โดยเราแต่เพียงผู้เดียว เพื่อนำมาปรับปรุงการเข้าถึง ความพร้อม ฟีเจอร์ต่าง ๆ และเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้ใช้ที่สนใจและเข้ามาใช้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ .

เว็บไซต์และฟังก์ชันบางอย่างของเรานั้นใช้เทคโนโลยีบางอย่าง เช่น คุกกี้ ซึ่งประมวลข้อมูลสถิติ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา โปรดดู นโยบายเกี่ยวกับ คุกกี้ ของเรา .

เราอาจใช้ฟังก์ชันจากบริการวิเคราะห์เว็บเพิ่มเติม สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘Google Analytics’ และสิทธิ์ของคุณ โปรดเข้าดูที่ www.google.com/policies/privacy/partners/.

ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่คุณเข้าใช้งานอยู่ หรือตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการสำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายผ่านเว็บไซต์นี้ ยกเว้นในกรณีที่เราถูกกฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลของคุณในระยะเวลาที่นานกว่านั้น.

การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าคุณได้อ่านและทําความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา.

สิทธิของคุณ

จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรานำมาประมวล คุณในฐานะผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

(i)สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ;
(ii) สิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ;
(iii) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ;
(iv) สิทธิในการยับยั้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ;
(v) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล;
(vi) สิทธิ์ในการคัดค้านการทำโปรไฟล์ข้อมูล;
(vii) สิทธิในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจ;
(viii) สิทธิในการขอถอนความยินยอม.

สิทธิดังกล่าวข้างต้นสามารถถูกนําส่งคําขอให้: บริษัท อีสคาร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 57, 59, 61, 63 ซอยสมานฉันท์-บาโบส ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เราจะประเมินว่าเราสามารถดำเนินการตามคําขอของคุณได้หรือไม่ เราจะให้ผลตอบรับที่สมควรกับคุณภายในเวลาที่เหมาะสม .

ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากเราอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือข้อตกลงกับคุณ ซึ่งเราได้รับจากคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ยกเว้นว่าข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว หรือไม่เป็นความลับ .

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลจากการใช้งานในเว็บไซต์นี้กับสมาชิกอื่น ๆ ใต้กลุ่ม IMC เพื่อนำมาใช้ในวัตถุประสงค์เดียวกับที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในตอนแรกเริ่ม นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตและ / หรือตัวแทนจําหน่ายของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการอํานวยความสะดวกการทำธุรกรรมที่คุณอาจต้องการดำเนินการกับเรา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณให้ดีกว่าเดิม นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เราได้รับจากคุณไปยังบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน รวมถึงไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากคุณ .

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะดำเนินการกับบุคคลที่สามที่อยู่ในอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศที่มั่นใจได้ว่ามี "ระดับการปกป้องคุ้มครองที่เพียงพอ" ภายใต้ GDPR หรือบุคคลที่สามที่มีส่วนร่วมกับบริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการใช้ข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clauses) ตามกำหนดภายใต้ GDPR เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเพียงพอ.

ติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับคําชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราผ่านทาง: บริษัท อีสคาร์ (ประเทศไทย) จํากัด 57,59,61,63 ซอยสมานฉันท์-บาโบส ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
[tel+fax/email].© IMC International Metalworking Companies B.V. สงวนสิทธิทุกประการ [เมษายน 2019]